code Bosch

Baner-serwisLista kodów błędu * w kotłach GC Bosch

GC2200, GC2300

200 kocioł znajduje się w trybie grzania.
201 kocioł znajduje się w trybie przygotowania c.w.u.
202 urządzenie znajduje się w programie optymalizacji załączania: interwał czasowy do ponownego włączenia palnika jeszcze nie został osiągnięty
203 urządzenie znajduje się w trybie gotowości do pracy, brak zapotrzebowania ciepła.
204 aktualna temperatura zasilania jest wyższa niż zadana temperatura na zasilaniu.
207 zbyt niskie ciśnienie robocze.
208 kocioł znajduje się w trybie kominiarza.
212 za szybki wzrost temperatury na czujniku bezpieczeństwa lub zasilania kotła
214 wentylator jest wyłączany w czasie bezpieczeństwa.
215 wentylator pracuje zbyt szybko.
216 wentylator zbyt powolny
217 wentylator nie pracuje.
222 czujnik temperatury na zasilaniu uszkodzony (zwarcie)
223 czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwa)
224 zadziałał ogranicznik temperatury spalin lub ogranicznik temperatury bloku cieplnego
227 nie wykryto płomienia
228 sygnał płomienia mimo wyłączonego palnika
229 płomień zgasł podczas pracy palnika
231 zasilanie sieciowe przerwane
232 urządzenie grzewcze zablokowane przez zewnętrzny zestyk przełączający.
232 zabezpieczenie temperaturowe TB 1 zostało uruchomione.
233 usterka wtyczki kodującej lub elektroniki urządzenia.
234 usterka elektryczna armatury gazowej
235 konflikt wersji elektroniki urządzenia/wtyczki kodującej
237 usterka systemowa.
238 elektronika urządzenia jest uszkodzona. Kabel przyłączeniowy armatury gazowej, armatura gazowa lub urządzenie sterujące są uszkodzone
239 usterka wewnętrzna
242 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
244 usterka układu elektronicznego urządzenia / sterownika podstawowego.
246 błąd wewnętrzny sterownika palnika
247 błąd wewnętrzny sterownika palnika
257 błąd wewnętrzny sterownika palnika
245 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
249 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
250 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
251 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
252 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
253 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
254 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
256 usterka układu elektronicznego urządzenia / sterownika podstawowego.
258 błąd wewnętrzny sterownika.
259 usterka instalacji elektroniki urządzenia
261 błąd czasowy przy pierwszym czasie bezpieczeństwa
262 usterka instalacji elektroniki urządzenia
263 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
264 transport powietrza zatrzymany w fazie pracy.
265 zapotrzebowanie na ciepło niższe niż dostarczona energia.
268 tryb testu komponentów.
269 kontrola płomienia.
270 trwa uruchamianie urządzenia grzewczego.
273 przerwanie pracy: kontrola bezpieczeństwa po 24 godzinach pracy ciągłej.
275 wykryto testową wtyczkę kodującą.
276 temperatura na czujniku temperatury zasilania jest > 95 °C.
280 błąd czasowy przy próbie ponownego załączenia
281 pompa nie pracuje lub suszy się.
282 brak sygnału zwrotnego prędkości obrotowej pompy obiegu grzewczego
283 start palnika
284 pierwszy czas bezpieczeństwa: Armatura gazowa jest otwierana.
290 usterka wewnętrzna
305 kocioł nie może tymczasowo uruchomić się zgodnie z priorytetem c.w.u.
306 po odcięciu dopływu gazu: płomień jest wykrywany.
323 zakłócenie komunikacji sterownika.
328 krótkotrwała przerwa w napięciu sieciowym.
330 uszkodzony zewn. czujnik temperatury zasilania (sprzęgło hydrauliczne)
331 uszkodzony zewn. czujnik temperatury zasilania (sprzęgło hydrauliczne)
341 zbyt szybki wzrost temperatury urządzenia grzewczego.
342 wzrost temperatury w trybie przygotowania c.w.u. za szybki
350 zwarcie czujnika temperatury zasilania.
351 przerwa czujnika temperatury zasilania.
356 za niskie napięcie zasilające dla tego urządzenia grzewczego
357 program odpowietrzania
358 zabezpieczenie przed zablokowaniem aktywne
360 nieprawidłowa wtyczka kodująca.
361 nieprawidłowa wtyczka kodująca.
362 wykryto serwisową wtyczkę kodującą
363 usterka systemowa elektroniki urządzenia: błąd podczas testu sygnału jonizacji.
364 zawór elektromagnetyczny EV2 jest nieszczelny.
365 zawór elektromagnetyczny EV1 jest nieszczelny.
604 usterka systemowa automatu palnikowego.
810 temperatura c.w.u. nie jest zwiększana od 2 h.
815 czujnik temperatury sprzęgła hydraulicznego jest uszkodzony
1010 brak komunikacji z magistralą BUS
1011 czujnik temperatury ciepłej wody jest uszkodzony
1012 uszkodzony czujnik temperatury zasobnika
1013 osiągnięto maksymalny czas zapłonu.
1013 interwał czasowy między przeglądami jest osiągnięty. Przeprowadzić inspekcję.
1014 prąd jonizacji zbyt niski.
1017 ciśnienie wody zbyt niskie.
1018 upłynął termin serwisu.
1021 czujnik temperatury ciepłej wody uszkodzony.
1022 czujnik temperatury c.w.u. Uszkodzony.
1023 osiągnięto maks. czas pracy włącznie z czasem czuwania.
1025 uszkodzony czujnik temperatury powrotu
1028 uszkodzony czujnik temperatury zaworu mieszającego
1065 czujnik ciśnienia jest uszkodzony lub nie został podłączony.
1068 czujnik temperatury zewnętrznej lub sonda lambda uszkodzone
1073 zwarcie czujnika temperatury zasilania
1074 brak sygnału czujnika temperatury zasilania.
1075 zwarcie ogranicznika temperatury bloku cieplnego.
1076 brak sygnału ogranicznika temperatury bloku cieplnego.
2051 błąd wewnętrzny.
2052 przekroczono maks. czas załączania transformatora zapłonowego.
2085 wewnętrzna usterka w automacie palnikowym
2908 wewnętrzna usterka w automacie palnikowym
2909 usterka układu elektronicznego urządzenia / sterownika podstawowego
2910 usterka w instalacji spalinowej.
2911 kalibracja nie powiodła się.
2912 brak sygnału płomienia podczas kalibracji.
2913 zbyt niski sygnał płomienia podczas kalibracji.
2914 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2915 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2916 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2917 brak sygnału płomienia podczas kontroli regulacji spalania.
2918 usterka przewodu spalinowego.
2920 usterka kontroli płomienia
2921 urządzenie jest w trybie testowym
2922 błąd wewnętrzny sterownika palnika
2923 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2924 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2925 usterka instalacji elektroniki urządzenia
2926 usterka instalacji elektroniki urządzenia
2927 nie wykryto płomienia podczas zapłonu.
2932 błąd wewnętrzny
2928 wewnętrzna usterka w automacie palnikowym.
2930 wewnętrzna usterka w automacie palnikowym.
2931 wewnętrzna usterka w automacie palnikowym.
2940 wewnętrzna usterka w automacie palnikowym.
2941 zbyt słaby strumień przepływu w urządzeniu grzewczym.
2942 brak sygnału zwrotnego obrotów od wentylatora.
2943 napięcie sieciowe jest zbyt niskie.
2944 przełącznik ciśnienia powietrza otwarty.
2945 zbyt wiele krótkich żądań ciepła w krótkim czasie.
2946 nieprawidłowa wtyczka kodująca.
2947 zabezpieczenie pompy przed blokadą zostało aktywowane.
2948 brak sygnału płomienia przy małej wydajności.
2949 brak sygnału płomienia przy dużej wydajności.
2950 brak sygnału płomienia po procesie uruchomienia.
2951 zbyt dużo zerwań płomienia.
2952 błąd wewnętrzny podczas testu sygnału jonizacji.
2953 brak sygnału płomienia przy małej wydajności
2954 brak sygnału płomienia przy dużej wydajności
2955 ustawione parametry dla konfiguracji hydraulicznej nie są obsługiwane przez urządzenie grzewcze.
2956 hydrauliczna konfiguracja na urządzeniu grzewczym została aktywowana.
2957 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2958 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2959 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2960 usterka instalacji elektroniki urządzenia.
2961 brak sygnału z wentylatora
2962 brak sygnału z wentylatora.
2963 sygnał z ogranicznika temperatury bloku cieplnego znajduje się poza dopuszczalnym zakresem.
2964 zbyt mały strumień przepływu w bloku cieplnym.
2965 zbyt wysoka temperatura zasilania
2966 zbyt szybki wzrost temperatury zasilania w bloku cieplnym.
2967 różnica temperatur między czujnikiem temperatury zasilania a ogranicznikiem temperatury bloku cieplnego jest zbyt duża.
2968 trwa uzupełnianie instalacji.
2969 osiągnięto maksymalną liczbę procesów uzupełniania.
2971 zbyt niskie ciśnienie robocze.
2972 napięcie sieciowe jest zbyt niskie.
2973 usterka układu elektronicznego urządzenia / sterownika podstawowego
2974 błąd wewnętrzny

GC 7000

9A 235 nieprawidłowa wtyczka kodująca.
9A 360 nieprawidłowa wtyczka kodująca.
9A 361 nieprawidłowa wtyczka kodująca.
9A 362 nieprawidłowa wtyczka kodująca.
9U 233 wtyczka kodująca nierozpoznana.
A1 281 pompa układu grzewczego nie wytwarza ciśnienia.
A8 323 przerwana komunikacja z magistralą BUS.
C1 264 awaria wentylatora.
C4 273 palnik i wentylator pracowały nieprzerwanie przez 24 godziny i w celu kontroli bezpieczeństwa zostaną na krótki czas wyłączone z ruchu.
C6 215 wentylator zbyt szybki
C6 216 wentylator zbyt wolny
C7 214 wentylator jest wyłączany w czasie bezpieczeństwa.
C7 217 wentylator nie pracuje.
D3 232 zabezpieczenie temperaturowe TB 1 zostało uruchomione.
D3 232 zabezpieczenie temperaturowe TB 1 jest uszkodzone.
D3 232 brak mostka na zaciskach przyłączeniowych na zewnętrzne zabezpieczenie termiczne TB 1
D3 232 ogranicznik temperatury zablokowany.
D3 232 awaria pompy kondensatu.
D4 341 ograniczenie gradientu temperatury: zbyt szybki przyrost temperatury w trybie grzania.
D5 330 uszkodzony zewn. czujnik temperatury zasilania (sprzęgło hydrauliczne).
D5 331 uszkodzony zewn. czujnik temperatury zasilania (sprzęgło hydrauliczne)
E2 350 czujnik temperatury zasilania uszkodzony (zwarcie)
E2 222 czujnik temperatury zasilania uszkodzony (zwarcie). jeżeli przez dłuższy czas występuje usterka przemijająca, to zmieni się ona na usterkę blokującą trwale.
E2 351 czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwa)
E2 223 czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwa). jeżeli przez dłuższy czas występuje usterka przemijająca, to zmieni się ona na usterkę blokującą
E9 224 zadziałał ogranicznik temperatury bloku cieplnego, ogranicznik temperatury spalin lub presostat różnicy ciśnień
EA 227 nie wykryto płomienia.
EA 229 brak sygnału jonizacji podczas pracy palnika.
EA 261 błąd czasowy przy pierwszym czasie bezpieczeństwa
F0 238 kabel przyłączeniowy armatury gazowej, armatura gazowa lub sterownik są uszkodzone.
F0 239 usterka wewnętrzna.
F0 259 usterka wewnętrzna.
F0 280 błąd czasowy przy próbie ponownego załączenia
F0 290 usterka wewnętrzna.
F0 356 napięcie sieciowe przerwane. Niskie napięcie sieciowe.
F7 328 napięcie sieciowe przerwane. Niskie napięcie sieciowe.
Fd 231 napięcie sieciowe przerwane. Niskie napięcie sieciowe
F7 228 płomień jest wykrywany przy wyłączonym palniku.
FA 306 płomień jest wykrywany po odcięciu dopływu gazu.
FA 364 płomień jest wykrywany po odcięciu dopływu gazu
Fb 365 płomień jest wykrywany po odcięciu dopływu gazu.
H11 czujnik temperatury ciepłej wody uszkodzony.
H12 uszkodzony czujnik temperatury zasobnika.
H13 interwał czasowy między przeglądami został osiągnięty.

* Wykaz, listę należy traktować wyłącznie jako źródło informacji o usterkach w kotłach Bosch, a nie jako przewodnik naprawy. Lista nie zawiera wszystkich kodów błędu, które powodują awarie w działaniu kotłów Bosch, ale tylko ich część. Pełna wersja tabeli opisującej wszystkie możliwe usterki znajduje się w „Instrukcji Instalacji i Obsługi” dla konkretnego modelu urządzenia.

System Gaz, 2023
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie