code Saunier Duval

Baner-serwisLista kodów błędu * w kotłach Saunier Duval

Thema Classic do 2015, Thematek, Isotwin, Thema Condens, Isotwin Condens (stary), Isomax Condens (stary), Isofast (stary)

F01 lub 04 brak zapłonu(nie wykryto płomienia lub płomień zaniknął podczas pracy)
F02 błąd powietrza (SRC (czujnik ciągu kominowego) lub presostat) automatyczny reset po 15 min
F03 powtarzający się błąd powietrza
F05 przegrzew
F06 usterka w obwodzie czujnika ctn2 zasilania biegu c.o.
F07 błąd w obwodzie CTN obiegu c.w.u.
F08 nieużywany
F09 usterka w obwodzie czujnika ciśnienia wody cp
F10 błąd na obwodzie ctn powrotu obiegu CO
F11 brak odbioru sygnału przez płytę główną
F12 usterka płyty panelu sterowania
F13 usterka płyty głównej
F14 przegrzew -przekroczenie maks. temperatury zasilania c.o. (>95°c)
F15 usterka silnika krokowego mechanizmu gazowego
F16 usterka gazowego elektrozaworu bezpieczeństwa
F17 zbyt niskie napięcie sieci (<170 V)
F18 usterka płyty panelu sterowania
F19 czujnik temperatury zasilania c.o. CTN2 odłączony
F20 płyta panelu sterowania niekompatybilna z płytą główną
F21 brak wody (ciśnienie poniżej 0,5 bar) ciśnienie miga
F22 ciśnienie wody zbyt wysokie (powyżej 2,7 bar) błąd kodu 22 nie pojawia się na ekranie i nie blokuje kotła. wskazanie ciśnienia na ekranie miga sygnalizując zbyt wysoką wartość.
F23 błąd obiegu wody (temperatura wody, mierzona przez termistory co, wzrasta szybciej niż 5 stopni/sek)
F24 temperatura powrotu obiegu CO wyższa niż 90 stopni
F26 Różnica temperatur na wyjściu i na powrocie większa niż 35 stopni więcej niż 10 razy z rzędu
F27 błąd czujnika Vortex
F28 błąd termistora zasilania i powrotu CO
F29 błąd w obwodzie bezpiecznika termicznego
F31 błąd komunikacji na połączeniu eBus

Thema Classic po 2015, Isotwin (nowy), Micracom Condens

F.00 przerwa czujnika temperatury zasilania.
F.01 przerwa czujnika temperatury powrotu.
F.02 zakłócenie działania czujnika tempera-tury ładowania zasobnika
F.03 przerwanie czujnika temperatury zasobnika.
F.05 przerwanie czujnika PTC (czujnik ciągu kominowego zewnętrzny)
F.06 przerwa na czujniku PTC (czujnik ciągu kominowego wewnętrzny)
F.10 zwarcie czujnika temperatury zasilania
F.11 zwarcie czujnika temperatury powrotu
F.13 zwarcie czujnika temperatury zasobnika
F.15 zwarcie czujnika PTC
F.16 zwarcie czujnika przepływu
F.20 wyłączenie awaryjne:ogranicznik temperatury STB
F.22 wyłączenie awaryjne: niedobór wody
F.23 wyłączenie bezpieczeństwa: zbyt duże różnica temperatur
F.24 wyłączenie bezpieczeństwa: za szybki wzrost temperatury
F.25 wyłączenie bezpieczeństwa: za wysoka temperatura spalin
F.26 przerwanie cewki modulacji (reduktor ciśnienia gazu)
F.27 wyłączenie bezpieczeństwa: błędne wykrycie płomienia
F.28 zapłon nieskuteczny
F.29 ponowny zapłon nieskuteczny
F.32 usterka wentylatora
F.33 utrata ciśnienia systemu po-wietrzno-spalinowego za duża
F.36 zakłócenie działania w systemie powietrzno-spalinowym
F.42 usterka opornika kodującego
F.45 błąd czujnika zimnej wody
F.46 zwarcie czujnika zimnej wody
F.49 usterka eBus
F.52 usterka przyłącza czujnika przepływu masowego
F.53 usterka czujnika przepływu
F.54 usterka ciśnienia gazu (w połączeniu z F.28/F.29)
F.56 usterka regulacji czujnika przepływu masowego
F.57 usterka w trybie komfortu
F.61 usterka wysterowania armatury gazowe
F.62 usterka armatury gazowej. Opóźnienie wyłączenia
F.63 usterka EEpROM
F.64 usterka elektroniki/ntc
F.65 usterka temp. elektroniki
F.67 błąd prawidłowości płomienia
F.68 usterka, niestabilny sygnał płomienia
F.70 niewłaściwy numer urządzenia (DSN)
F.71 usterka czujnika temperatury zasilania
F.72 usterka czujnika temperatury zasilania i/lub czujnika temperatury powrotu
F.73 wartość sygnału czujnika ciśnienia wody w niewłaściwym zakresie (za niska)
F.76 usterka termicznego urządzenia odcinającego
F.74 sygnał czujnika ciśnienia wody w niewłaściwym zakresie (za wysoki)
F.77 usterka klapy spalin
F.78 przerwanie czujnika tempera-tury wylotu ciepłej wody za po-mocą regulacji zewnętrznej
F.79 usterka czujnika temperatury zasobnika
F.81 przegrzanie obiegu ciepłej wody
F.83 usterka wzrostu temperatury czujnika temperatury zasilania i/lub czujnika temperatury powrotu
F.84 usterka czujnika różnicy temperatury zasilania i powrotu
F.85 czujnik temperatury zasilania i powrotu nieprawidłowo zamontowany
F.86 usterka: styk podłogi

Duotwin

F1 & F4 brak zapłonu.
F2 & F5 błąd przegrzania.
F3 powtarzający się błąd powietrza
F6 błąd czujnika temperatury zasilania obiegu c.o.
F7 błąd czujnika temperatury c.w.u.
F8 błąd czujnika temperatury zasobnika.
F9 błąd czujnika ciśnienia w obiegu c.o.
F10 błąd czujnika temperatury powrotu obiegu c.o. i ewentualnie czujnika temperatury zasilania obiegu c.o.
F11 błąd komunikacji płyty głównej z panelem użytkownika
F13 błąd płyty głównej
F14 błąd mechanizmu gazowego.
F15 błąd napięcia ebus.
F22 zbyt niskie ciśnienie wody.
F25 zbyt wysoka temperatura zasilania lub powrotu c.o.
F43 błąd ogólny. błędy wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych.
F70 nieprawidłowy kod produktu.
F77 błąd pompy kondensatu (osprzęt zewnętrzny)

Themis Condens

F01 przegrzanie
F02 usterka NTC (ciepła woda)
F03 usterka NTC (zasilanie)
F04 błąd zapłonu
F05 czujnik różnicy ciśnień uszkodzony
F06 usterka NTC (powrót)
F07 zawór gazu uszkodzony
F08 czujnik NTC (powrót) jest przegrzany
F09 czujnik różnicy ciśnień uszkodzony
F10 ciśnienie w instalacji ≤ 0,03 MPa (0,3bar) lub ≥ 0,4 MPa (4,0 bar)
F11 amplituda temperatury ciepłej wody za wysoka (tryb ogrzewania)
F12 napięcie sieciowe za małe
F13 różnica między temperaturą temperaturą wylotową > 7 °C przez ponad 4 minuty
F14 zapłon zablokowany
F15 zgasł płomień, zapłon zablokowany

* Wykaz, listę należy traktować wyłącznie jako źródło informacji o usterkach w kotłach Saunier Duval, a nie jako przewodnik naprawy. Lista nie zawiera wszystkich kodów błędu, które powodują awarie w działaniu kotłów Saunier Duval, ale tylko ich część. Pełna wersja tabeli opisującej wszystkie możliwe usterki znajduje się w „Instrukcji Instalacji i Obsługi” dla konkretnego modelu urządzenia.

System Gaz, 2023
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie