Polityka prywatności

Polityka prywatności i informacja RODO - dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1987 roku informujemy:
Dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorach archiwalnych firmy System Gaz i zostaną wykorzystane tylko i wyłącznie do celów handlowych, sprzedaży promocyjnej, wysyłki materiałów reklamowych itp.

Klient ma prawo:

1. Być poinformowanym o tym, że firma System Gaz jest w posiadaniu danych, które go dotyczą również w wypadku, gdy nie zostały one jeszcze zarejestrowane w archiwum, jak również o ich przeznaczeniu.
2. Żądać wykreślenia danych osobowych z rejestrów firmy.
3. Aktualizacji, uzupełnienia lub sprostowania danych.
4. Żądać dokumentów świadczących o tym, że ewentualne zmiany, o których mowa zostały wprowadzone do archiwum i zostały zakomunikowane innym spółkom, które są w posiadaniu danych klienta.
5. Sprzeciwić się obróbce i przekazaniu danych osobowych.

Polityka "cookies"

W trosce o bezpieczeństwo i wygodę zakupów informujemy, że poruszając się po stronie wyrażaja Państwo zgodę na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies przechowywane będą w celach utrzymania sesji użytkownika w ramach serwisu, dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników i tworzenia statystyk oglądalności serwisu.

W ramach Serwisu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informujemy, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej, a nawet uniemożliwić poprawne działanie sklepu internetowego.

Informacja dotycząca przetwarzania Twoich danych osobowych
przez prywatną firmę System Gaz Jaromir Wereszczak

1. Pojęcia użyte w tej informacji

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016, s. 1-88).

System Gaz - System Gaz Jaromir Wereszczak z siedzibą w Warszawie Polska 04-549 Warszawa, Korkowa 137B m 44, wpisana do CEIDG posiadająca NIP EU PL5261515384, regon: 012330573, z umocowanym prawnie biurem Polska 04-549 Warszawa, Korkowa 167.

Administrator - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art.4 ust.7 Rozporządzenia RODO)

Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; (art.4 ust.1 Rozporządzenia RODO)

Przetwarzanie danych osobowych - wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i ich usuwanie.

2. Twoje dane osobowe
System Gaz wykorzystuje następujące dane o Tobie:
a. podane przez Ciebie bezpośrednio firmie System Gaz: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, NIP/Pesel, adres e-mail, numer telefonu;
b. ze źródeł publicznie dostępnych: imię, nazwisko, nazwa i adres firmy, adres e-mail, numer telefonu;
c. dane zbierane automatycznie przez firmę SYSTEM GAZ za pośrednictwem plików cookies i wynikające z Twojej aktywności na stronach internetowych w posiadaniu Administratora.

3. Twój administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest SYSTEM GAZ.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych
a. podjęcie na Twoje żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z SYSTEM GAZ (podstawa prawna: art.6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
b. realizacja zawartej z SYSTEM GAZ umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1, lit. b Rozporządzenia RODO);
c. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na SYSTEM GAZ w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia RODO);
d. marketing i promocja produktów i usług oferowanych przez SYSTEM GAZ (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. a lub lit. f Rozporządzenia RODO);
e. wewnętrzne cele administracyjne SYSTEM GAZ, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego SYSTEM GAZ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

5. Profilowanie Twoich preferencji i zainteresowań
Nie zbieramy informacji, które pozwalałby nam uzyskać wgląd w Twoje życie prywatne. Nie profilujemy Twoich preferencji i zainteresowań.

6. Odbiorcy Twoich danych
Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez:
a. naszych pracowników i współpracowników, którzy muszą mieć dostęp do danych;
b. podmioty przetwarzające w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczące w wykonaniu naszych czynności, tj.:

- producenta oprogramowania, świadczącego też wsparcie techniczne dla działalności handlowej i serwisowej System Gaz;
- podmioty wspierające nas w procesie obsługi klienta;
- podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniające nam narzędzia teleinformatyczne, w tym dostawcy usług hostingowych ;
- podmioty świadczące nam usługi rachunkowe, prawne;
- podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.
c. organy administracji publicznej, jeżeli wynika to z przepisu prawa, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.

7. Czas przechowywania Twoich danych
Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu – przez okres przedawnienia roszczeń, jakie wobec SYSTEM GAZ mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą.
Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych skutkują jednoczesnym zakończeniem obsługi serwisowej zleceń od klienta jw.

8. Przekazywanie Twoich danych poza UE
Nie przekazujemy Twoich danych do podmiotów poza UE.

9. Twoje prawa
Masz prawo:
a. zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Sprzeciw lub cofnięcie zgody możesz zgłaszać na adres e-mail: systemgaz@hoga.pl;
b. żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 Rozporządzenia RODO);
c. sprostować swoje dane (art. 16 Rozporządzenia RODO);
d. usunąć swoje dane (bycie zapomnianym) (art. 17 Rozporządzenia RODO);
e. ograniczyć przetwarzanie danych osobowych (art.18 Rozporządzenia RODO);
f. przenieść dane do innego administratora danych (art. 20 Rozporządzenia RODO). Żądania możesz zgłaszać na adres e-mail: systemgaz@hoga.pl
g. wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez firmę SYSTEM GAZ.

10. Kontakt z nami
W razie pytań skontaktuj się z nami email systemgaz@hoga.pl lub formularz.

admin System Gaz (2024)
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie