code Junkers

Baner-serwisLista kodów błędu * w kotłach Cerastar, Ceraclass, Euroline, Cerapur Junkers

Cerastar (stary)


CA zakłócenie sygnału od regulatora
Cb błąd regulatora
CC przerwa w obwodzie temperatury zewnętrznej
d2 niewłaściwy tryb pracy pompy obiegowej
d4 za duża różnica temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem
d7 za długi proces zapłonu
d8, E1 błąd wewnętrzny
E2 przerwa w obwodzie czujnika temperatury zasilania
E4 za mały prąd jonizacji
E5 za duży prąd jonizacji
E6, E7 odchyłki sygnału jonizacji
E8 zasilanie zaworu odcinającego gaz bez zapotrzebowania na ciepło
E9 w czasie procesu zapłonu cewka armatury gazowej nie dostaje napięcia
EA brak zapłonu
EB zanik płomienia
EC. A9 zadziałanie ogranicznika temperatury
Ed, ED zasilanie pierwszego zaworu gazowego przed rozpoczęciem fazy zapłonu
F1, F2, F3, F4, F5, F6, F8, F9 błąd zewnętrzny
F7 nieodpowiedni sygnał jonizacji
F0, EE – dalsze otwarcie jednego z zaworów armatury gazowej mimo sygnału wyłączenia
FA, FB nieszczelność armatury gazowej
FC, FD, FE błąd wewnętrzny
P1, P2, P3, P4, P5 błąd w programie startowym
99 temperatura wymiennik >99 stopni

Eurostar (stary), Euromaxx (stary)

A3 NTC spalin na przerywaczu ma przerwę
A4 wypływ spalin na przerywaczu ciągu
A7 NTC ciepłej wody ZWE ma przerwę lub zwarcie
A8 przerwana komunikacja CAN
AA zbyt duża różnica temperatur między NTC c.o. a NTC cwu
AC nie ma połączenia elektrycznego między TA 211 a elektroniką urządzenia
Ad NTC zbiornika przy ZE ma przerwę lub zawarcie
b1 wtyczka kodująca
C1 styk puszki ciśnieniowej otwiera w czasie pracy
C4 styk puszki ciśnieniowej nie otwiera
C6 styk puszki ciśnieniowej pozostaje otwarty
CA zbyt wysoka liczba obrotów turbiny
CC przerwa w obwodzie temperatury zewnętrznej (EUROMAX)
CC styk puszki ciśnieniowej otwiera
d1 nie ma zwrotnej sygnalizacji napięcia LSM
d3 nieprawidłowy sygnał ze styku 8-9
E0 wewnętrzny błąd płyty głównej
E2 przerwa, lub zwarcie w obwodzie czujnika temperatury zasilania
E9 zadziałanie ogranicznika temperatury
F0 wewnętrzny błąd płyty
EA brak zapłonu
F7 nieodpowiedni sygnał jonizacji
FA prąd jonizacji zostaje po wyłączeniu palnika

Ceraclass ZS/ZW

A3 uszkodzenie podłączenia wentylatora, presostatu lub czujnika ciągu kominowego
A4 zadziałanie czujnika ciągu kominowego.
A7 uszkodzony czujnik NTC c.w.u.
AA przekroczenie temp. obiegu kotłowego (NTC c.o.). Za niski przepływ c.w.u. w stosunku do żądanej mocy.
C1 otwarty presostat w trakcie pracy palnika.
C4 presostat nie otwiera się po wyłączeniu palnika.
C6 presostat nie zwiera styków w trakcie pracy palnika.
E0 niskie napięcie zasilające / niska częstotliwość
E2 uszkodzony czujnik NTC c.o.
E9 przegrzew (STB rozwarty)
EA brak sygnału jonizacji
F0 błąd odczytu jonizacji / błąd oprogramowania
F7 nieprawidłowy sygnał jonizacji
FA usterka zaworu gazowego GFA

Euroline ZS/ZW

Dioda Reset i 45ºC migają urządzenie wyłącza się wkrótce po zapłonie. Zadziałał ogranicznik temperatury bezpieczeństwa.
Dioda Reset i 60ºC migają brak sygnału jonizacji.
Dioda Reset i 75ºC migają wykryto sygnał jonizacji przy zatrzymaniu dopływu gazu na palnik.
Dioda Reset i 90ºC migają nie wykryto zaworu gazu .
Dioda Reset i 45ºC plus 90ºC migają urządzenie zatrzymuje się w kilka minut po zapłonie lub wyłącza w czasie początkowej diagnostyki Zadziałał czujnik ciągu kominowego lub presostat.
Dioda Reset i 60ºC plus 90ºC migają czujnik temperatury zasilania typu NTC odłączony lub nastąpiło zwarcie.
Dioda Reset i 75ºC plus 90ºC migają czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej NTC odłączony lub nastąpiło zwarcie.
Dioda 90ºC miga – Lekkie przegrzanie.

Cerapur Smart, Cerapur Acu

A1 pompa pracuje na sucho
A7 uszkodzony NTC cwu
A8 przerwana komunikacja.
A9 nieprawidłowo zamontowany czujnik temperatury ciepłej wody.Niewłaściwie podłączona pompa c.w.u.Powietrze w obiegu grzewczym.Automatyczny odpowietrznik jest zamknięty. Czujnik temperatury zasilania zamontowany nieprawidłowo
Ad nie rozpoznany czujnik temperatury zasobnika.
b1 nie rozpoznany wtyk kodujący.
b2 wewnętrzny błąd danych
b3 brak
C6 wentylator nie pracuje.
CC nie rozpoznany czujnik temperatury zewnętrznej.
d3 zadziałał czujnik zewnętrzny.
d5 uszkodzony zewnętrzny czujnik temperatury na zasilaniu (zwrotnica hydrauliczna). Zewnętrzny czujnik temperatury został rozpoznany jako uczestnik magistrali po czym zmieniono połączenia na zaciskach
E2 uszkodzony NTC zasilania c.o.
E4 uszkodzony czujnik temperatury wody zimnej.
E9 zadziałał ogranicznik temperatury bloku cieplnego lub temperatury spalin.
EA nie rozpoznany płomień. ziemny sprawdzić czujnik przepływu gazu.
F0 błąd wewnętrzny.
F1 wewnętrzny błąd danych
F7 pomimo wyłączenia urządzenia, rozpoznany płomień.
FA po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.

Cerapur Midi

A2 zadziałał ogranicznik temperatury spalin.
A7 uszkodzony czujnik temperatury c.w.u.
A9 nieprawidłowo zamontowany czujnik temperatury ciepłej wody.
B3 czujnik spiętrzenia kondensatu zadziałał.
C6 wentylator nie pracuje.
C8 prędkość obrotowa wentylatora zbyt niska.
CE ograniczenie gradientu temperatury: zbyt szybki przyrost temperatury w trybie grzewczym.
d7 armatura gazowa jest uszkodzona.
E2 czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwanie).
E9 ogranicznik temperatury wymiennika zadziałał
EA nie potwierdzono płomienia.
F7 chociaż palnik jest wyłączony, rozpoznano płomień.
FA po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.

Cerapur Acu Smart

A1 281 pompa układu grzewczego nie wytwarza ciśnienia.
C1 264 awaria wentylatora.
C4 273 palnik i wentylator pracowały nieprzerwanie przez 24 godziny i w celu kontroli bezpieczeństwa będą na krótki czas wyłączone z ruchu
D3 232 wyzwoliło zabezpieczenie termiczne TB 1
D3 232 czujnik temperatury TB 1 jest uszkodzony.
D3 232 brak mostka na zaciskach przyłączeniowych dla zewnętrznego zabezpieczenia termicznego TB 1
D3 232 zablokowane zabezpieczenie termiczne. Awaria pompy kondensatu.
D4 341 ograniczenie gradientu temperatury: zbyt szybki przyrost temperatury w trybie grzewczym.
E2 350 czujnik temperatury zasilania uszkodzony (zwarcie)Jeżeli usterka występuje przez dłuższy czas, wyświetlany jest kod usterki E2 oraz kod dodatkowy 222
E2 351 czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwanie).Jeżeli usterka występuje przez dłuższy czas, wyświetlany jest kod usterki E2 oraz kod dodatkowy 223
E9 224 zadziałał ogranicznik temperatury wymiennika lub temperatury spalin. Jeżeli usterka przemijająca występuje przez dłuższy czas, zmieni się ona w usterkę nieprzemijającą,od usterki E9 i kod dodatkowy 224,
E9 276 temperatura na czujniku temperatury zasilania jest > 95 °C.
EA 227 nie potwierdzono płomienia.
EA 229 brak sygnału jonizacji podczas pracy palnika.
F0 290 usterka wewnętrzna.
C6 215 wentylator zbyt szybki
C6 216 wentylator zbyt powolny
C7 214 wentylator jest wyłączany w czasie bezpieczeństwa.
C7 217 wentylator nie pracuje.
E2 222 czujnik temperatury zasilania uszkodzony (zwarcie)
E2 223 czujnik temperatury zasilania uszkodzony (przerwanie).
E9 224 zadziałał ogranicznik temperatury wymiennika lub temperatury spalin.
EA 227 nie potwierdzono płomienia
EA 234 kabel przyłączeniowy armatury gazowej, armatura gazowa lub urządzenie sterujące są uszkodzone
EA 261 błąd czasowy przy pierwszym czasie bezpieczeństwa
F0 238 kabel przyłączeniowy armatury gazowej, armatura gazowa lub urządzenie sterujące są uszkodzone.
F0 239 nie rozpoznano wtyczki kodującej.
F0 259 usterka wewnętrzna.
F0 280 błąd czasowy przy próbie ponownego załączenia
F7 228 chociaż palnik jest wyłączony, rozpoznano płomień.
FA 306 po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.
Fb 365 po wyłączeniu gazu: rozpoznany płomień.

* Wykaz, listę należy traktować wyłącznie jako źródło informacji o usterkach w kotłach Junkers, a nie jako przewodnik naprawy. Lista nie zawiera wszystkich kodów błędu, które powodują awarie w działaniu kotłów Junkers, ale tylko ich część. Pełna wersja tabeli opisującej wszystkie możliwe usterki znajduje się w „Instrukcji Instalacji i Obsługi” dla konkretnego modelu urządzenia.

System Gaz, 2023
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie