Tablice, wzory i formuły empiryczne z wybranych zagadnień hydrauliki ISBN:83-7193-114-X
Tablice, wzory i formuły empiryczne z wybranych zagadnień hydrauliki
Autor: Adam Kisiel, Maciej Mrowiec, Dorota Bielecka-Turek

Przedstawione tablice, diagramy oraz wzory i formuły empiryczne są przydatne w prowadzeniu obliczeń hydraulicznych, przewidzianych programem kształcenia studentów na Wydziale Inżynieria Środowiska. Ułatwiając rozwiązywanie zagadnień z zakresu budownictwa hydrotechnicznego, wodociągów, kanalizacji, regulacji rzek i potoków etc., Zebrany materiał stanowi jednocześnie pomoc dydaktyczną w nauczaniu hydrotechniki i hydrauliki. Warto podkreślić, ze dla wymiarowania niektórych elementów budowli wodnych i komunalnych podano wzory współcześnie opracowane, będące podstawą nowoczesnych metod projektowania. Można mieć nadzieję, że niniejsze opracowaniu będzie przydatne nie tylko dla studentów wyższych szkół technicznych, lecz będzie również pełnić rolę poradnika dla pracującej zawodowo kadry technicznej.

Spis treści:

1. Wartości wybranych wielkości fizycznych
2. Opory ruchu cieczy przy ustalonych przepływach w rurociągach pod ciśnieniem
3. Wypływ przez otwory małe
4. Hydrauliczne obliczenia podstawowych rodzajów przelewów
5. Wypływ spod zasuwy płaskiej
6. Ustalone przepływy w korytach otwartych
7. Zestawienie niektórych wzorów dla jednostajnych przepływów w korytach otwartych
8. Wybrane zagadnienia z hydrauliki budowli hydrotechnicznych
9. Tablice i wzory do obliczania współczynnika filtracji

Literatura

ISBN:83-7193-114-X, ISSN: 1234-9909, s. 84, skrypt 37, wydanie 2000, książka nowa, oprawa miękka.