Stabilizacja i odwadnianie osadów ściekowych ISBN:83-7193-061-5
Stabilizacja i odwadnianie osadów ściekowych
Autor: January Bień, Beata Matysiak, Katarzyna Wytalska

Osady ściekowe z komunalnych oczyszczalni ścieków stwarza ciągle problemy związane zarówno z ich ilością, jak i metodami przeróbki. Przeróbka i unieszkodliwianie osadów ściekowych w każdej oczyszczalni ścieków powinny prowadzić do maksymalnego, ekonomicznie uzasadnionego zmniejszenia masy i objętości oraz pozbawienia ich szkodliwego wpływu na środowisko. Osiągnąć to można w procesach stabilizacji, czy mineralizacji łatwo rozkładających się związków organicznych, występujących w znacznych ilościach ściekach miejskich.
Podstawową operacja przeróbki osadów jest stabilizacja, która prowadzi do:
- znacznego zmniejszenia ilości substancji wydzielających przykry zapach,
- zmniejszenia ilości substancji organicznych w osadach,
- usprawnienia procesu odwadniania osadów,
- zmniejszania ilości organizmów patogennych.

Spis treści:

Wprowadzenie
1. Stabilizacja osadów ściekowych
2. Urządzenia do procesów stabilizacji
3. Urządzenia mieszające
4. Urządzenia stosowane do podgrzewania osadów
5. Powstawanie i wykorzystywanie biogazu
6. Przygotowanie osadów do odwadniania - kondycjonowanie
7. Mechaniczne odwanianie osadów
Podsumowanie
Literatura

ISBN: 83-7193-061-5, ISSN: 0860-5017, s. 96, książka nowa, wydanie 1999.