Materiały stosowane w energetyce cieplnej ISBN:83-7193-212-x
Cena netto:10.00PLN
Cena:10.50PLN
Producent:
Wydawnictwo
Stannowy, bardzo dobry
Materiały stosowane w energetyce cieplnej.
Prace zespołu obróbki powierzchniowej pod red. Krzysztofa Tubielewicza, Rościsława Melechowa.
Seria Monografie nr 94

W monografii przedstawiono dane o materiałach konstrukcyjnych stosowanych do wykonywania powierzchni ogrzewalnych kotłów, przewodów rurowych i elementów nieogrzewalnych w elektrowniach cieplnych, elektrociepłowniach i elektrowniach geotermicznych. Omówiono warunki pracy elementów kotłów i przewodów parowych, rodzaje ich degradacji i uszkodzeń, jak również metody właściwego doboru stali do wykonywania różnych części urządzeń energetycznych.

Skrócony spis treści:
1. Przedmowa  
2. Materiały stosowane w energetyce cieplnej
3. Degradacja materiału i uszkodzenia rur ekranów kotłów parowych
4. Wpływ wodoru na degradację rur kotłowych w energetyce cieplnej
5. Degradacja materiału i uszkodzenia rur przegrzewaczy pary kotłów parowych
6. Proces pełzania materiałów stosowanych w energetyce cieplnej (artykuł przeglądowy)
7. Degradacja materiału i uszkodzenia nieogrzewalnych elementów kotłów parowych
8. Degradacja elementów turbin parowych elektrowni cieplnych i jądrowych
9. Korozja gazowa elementów kotłów parowych (artykuł przeglądowy)
10. Sposoby określania trwałości resztkowej materiałów elektrowni cieplnych
11. Pękanie korozyjne elementów turbogeneratorów
12. Charakterystyka warunków eksploatacyjnych materiałów urządzeń elektrowni geotermicznych
13. Materiały stosowane do wykonywania elementów turbin gazowych
14. Materiały konstrukcyjne dla energetyki wodnej

ISBN:83-7193-212-x, s. 206, książka nowa, oprawa miękka, wydanie 2003