Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych ISBN:83-7085-642-X
Cena netto:30.00PLN
Cena:31.50PLN
Wpisz ilość: szt.
Producent:
Wydawnictwo
Stannowy, bardzo dobry
Konstrukcje przewodów kanalizacyjnych
Autor: Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Leszek Wysocki

Omówiono historię rozwoju kanalizacji miast, tradycyjne i najnowsze rozwiązania materiałowe przewodów, zasady obliczeń statyczno-wytrzymałościowych ich konstrukcji oraz wybrane, wykopowe i bezwykopowe techniki wykonawstwa. Rozważania problemów statyczno-wytrzymałościowych wzbogacono o przykłady obliczeniowe. Wiele miejsca poświęcono także zagadnieniom ochrony przewodów przed korozją chemiczną i biologiczną. Przedstawiono ponadto wybrane techniki aprobacyjnych i eksploatacyjnych badań przewodów. Jeden z rozdziałów poświęcono rozwiązaniom studni rewizyjnych jako budowli integralnie związanych z przewodami kanalizacyjnymi. Wszystkie analizy i rozważania przeprowadzono w nawiązaniu do obowiązujących norm krajowych, a w przypadku ich braku - do uregulowań obowiązujących w Unii Europejskiej.
Książka jest pierwszą na polskim rynku monografią ukierunkowaną w całości na analizę problemów konstrukcyjnych budowli, jakimi są przewody kanalizacyjne. Adresowana jest przede wszystkim do pracowników stosownych instytucji badawczych, wykonawców i eksploatatorów sieci, producentów oraz dystrybutorów rur i studzienek, a także studentów wybranych wydziałów wyższych uczelni technicznych.

Spis treści:
Przedmowa

1. Historia rozwoju kanalizacji
   1.1 Kanalizacja w rozwoju cywilizacji technicznej
   1.2 Rozwój kanalizacji miast polskich
2. Rozwiązania materiałowe przewodów kanalizacyjnych
   2.1 Przewody kamionkowe
   2.2 Kolektory murowane
   2.3 Przewody żeliwne
   2.4 Przewody betonowe
   2.5 Przewody stalowe
   2.6 Przewody z polimeru
   2.7 Przewody z tworzyw sztucznych
3. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przewodów
   3.1 Przewody ułożone w wykopach
   3.2 Przewody ułożone technikami bezwykopowymi
   3.3 Przewody ciśnieniowe
4. Wykonawstwo przewodów kanalizacyjnych
   4.1 Wykonawstwo przewodów metodą wykopową
   4.2 Bezwykopowe techniki układania przewodów kanalizacyjnych
5. Badania przewodów kanalizacyjnych
   5.1 Wprowadzenie
   5.2 Badania dla celów aprobacyjnych
   5.3 Badania eksploatacyjne
   5.4 Przykłady badań kolektorów kanalizacyjnych
6. Studzienki kanalizacyjne
   6.1 Wprowadzenie
   6.2 Wymagania
   6.3 Rozwiązania materiałowe studzienek kanalizacyjnych
   6.4 Połączenia
   6.5 Badania
   6.6 Inne obiekty na sieci
7. Zagrożenia korozyjne w kanałach ściekowych
   7.1 Przewody betonowe i murowe
   7.2 Przewody stalowe i żeliwne
 Literatura

ISBN:83-7085-642-X, s. 377, książka nowa, twarda oprawa, wydanie 2002