Kompleksowa ochrona układów wodnych inhibitorami opartymi na związkach fosforowych ISSN:0084-2907
Kompleksowa ochrona układów wodnych inhibitorami opartymi na związkach fosfonowych
Autor: Falewicz Piotr
Recenzenci: Darowicki K., Wieczorek G.

W książce przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące badań nad zastosowaniem kwasów fosforowych i ich pochodnych do ochrony metali w przemysłowych systemach wody chłodzącej i ogrzewczej, które dotyczą próby wyjaśnienia mechanizmu działania tych preparatów oraz warunków i parametrów technologicznych ich stosowania, a także prace związane z opracowaniem technologii i uruchomieniem w skali przemysłowej produkcji nowych inhibitorów oraz wdrożeniem ich w kilku dużych przemysłowych systemach wody chłodzącej i ogrzewczej. Książkę polecamy kadrze technicznej biur projektowych, inżynierom, technikom oraz studentom podejmującym wybrane kierunki studiów związane tematycznie z treścią książki.

Spis treści:

Wykaz niektórych skrótów i oznaczeń
1. Wprowadzenie
2. Ochrona inhibitorowa systemów wodnych
3. Tarcie działania inhibitorów organicznych
4. Stabilizacja wody
5. Związki fosfonowe stosowane w ochronie inhibitorowej
6. Cel i zakres pracy
7. Badania właściwości związków fosfonowych
8. Opracowanie wielofunkcyjnych preparatów inhibitorowych
9. Właściwości użytkowe inhibitora typu VFZ
10. Charakter działania inhibitora typu VFZ
11. Weryfikacja w warunkach technicznych i zastosowanie praktyczne wyników badań
12. Podsumowanie i wnioski

Literatura

ISSN:0084-2907, format A5, s. 106, książka nowa, wydanie 2002