Jednofazowe silniki indukcyjne z pomocniczym uzwojeniem... ISSN:1507-0859
Cena netto:11.00PLN
Cena:11.55PLN
Wpisz ilość: szt.
Producent:
Wydawnictwo
Stannowy, bardzo dobry
Jednofazowe silniki indukcyjne z pomocniczym uzwojeniem zwartym w ujęciu obwodowo-polowym.
Autor: Krzysztof Makowski (seria: Monografia)

Monografia zawiera obwodowo-polowy opis jednofazowych silników indukcyjnych z pomocniczym uzwojeniem zwartym oraz przedstawia możliwości zastosowania modelu obwodowo-polowego do analizy, projektowania i symulacji charakterystyk pracy silników.

Spis treści:

1. Wprowadzenie
1.1. Geneza metod obwodowo-polowych
1.2. Przegląd prac związanych z obwodowo-polową analizą silników indukcyjnych
2. Silnik indukcyjny jako system elektromechaniczny
3. Równania obwodowo-polowe jednofazowego silnika indukcyjnego z pomoc. uzwojeniem zwartym
3.1. Podstawowe założenia
3.2. Równania równowagi elektrycznej i mechanicznej
3.3. Równanie pola elektromagnetycznego
3.4. Parametry elektromagnetyczne równań obwodowo-polowych
3.4.1. Napięcia indukowane w uzwojeniach
3.4.2. Rezystancje uzwojeń stojana
3.4.3. Rezystancja uzwojenia wirnika
3.4.4. Indukcyjność rozproszenia połączeń czołowych uzwojeń
3.4.5. Moment elektromagnetyczny
4. Rozwiązanie równań obwodowo-polowych silnika metodą kroków czasowych
5. Równania obwodowo-polowe jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem zwartym dla stanu ustalonego
5.1. Równania napięciowe
5.2. Równanie .pola elektromagnetycznego
5.3. Parametry elektromagnetyczne
5.4. Moment elektromagnetyczny
6. Rozwiązanie równań obwodowo-polowych dla stanu ustalonego
7. Uproszczona metoda linearyzacji równania pola elektromagnetycznego dla stanów pracy ustalonej
7.1. Opis i założenia metody
7.2. Wyznaczanie rozkładu pola elektromagnetycznego
8. Zastosowanie metody obwodowo-polowej do określania charakterystyk statycznych jednofazowego silnika indukcyjnego z pomocniczym uzwojeniem zwartym
8.1. Rozkład harmoniczny prądów i napięć indukowanych w prętach klatki wirnika
8.2. Wyznaczanie charakterystyk statycznych
8.3. Wpływ permeancji bocznika magnetycznego na moment elektromagnetyczny
8.4. Wpływ rezystancji zwojów zwartych na moment elektromagnetyczny
9. Uwagi końcowe
Literatura

ISSN:1507-0859, format A5, s. 74, książka nowa, wydanie 2000.