Identyfikacja potrzeb szkoleniowych ISBN:83-88597-25-6
Cena netto:30.00PLN
Cena:36.90PLN
Wpisz ilość: szt.
Producent:
Wydawnictwo
Stannowy, bardzo dobry
Identyfikacja potrzeb szkoleniowych
Autor: Tom Boydell, Malcolm Leary

Książka zawiera opis podstawowych procesów identyfikacji potrzeb szkoleniowych (IPS) oraz narzędzi i kwalifikacji potrzebnych do podjęcia pierwszych kroków przy projektowaniu i przeprowadzaniu efektywnego szkolenia pracowników. Zawiera schematy, kwestionariusze i listy kontrolne pomagające w podejmowaniu przemyślanych decyzji i rozważnych działań w celu stworzenia efektywnego procesu IPS.
Autorzy podają różne techniki dopasowywania indywidualnych możliwości uczenia się do potrzeb i celów całej organizacji. Podkreślają przy tym znaczenie połączenia pracy z nauką, a także rozważają, w jaki sposób zniwelować różnicę między potrzebami ludzi a wymaganiami pracy, jaką mają wykonywać.

Spis treści:

Rozdział 1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych - wprowadzenie
    Po co w ogóle badać potrzeby szkoleniowe
    Podstawowe założenia
    Historia IPS
    Poziomy efektywności i potrzeb
    Tryby uczenia się na poszczególnych poziomach efektywności
    Kiedy mamy do czynienia z prawdziwą potrzebą szkoleniową
    Potrzeby organizacyjne, grupowe i indywidualne
    Podsumowanie
Rozdział 2. Uzyskiwanie informacji
    Informacje o obecnej efektywności
    Informacje o przyszłych zmianach
    Udzielanie i uzyskiwanie informacji zwrotnych poprzez wyższe i niższe "ja"
    Podsumowanie
Rozdział 3. Role, relacje i umiejętności
    Osoby biorące udział w procesie IPS
    Sposób włączania poszczególnych osób w proces IPS
    Naciski polityczne
    Kto identyfikuje potrzeby szkoleniowe
    Umiejętności wykorzystywane w procesie IPS
    Podsumowanie
Rozdział 4. Porównywanie danych
    Porównywanie różnego rodzaju danych
    Porównywanie danych z zakładanym celem
    Podsumowanie
Rozdział 5. Analiza potrzeb szkoleniowych
    Ogólny opis procesu
    Etap 1. Definiujemy tę część organizacji, którą poddajemy analizie, i tworzymy jej schemat
    Etap 2. Zbieramy więcej danych
    Etap 3. Jeśli zaistnieje potrzeba, analizujemy dane, używając wykresów kontrolnych
    Etap 4. Poznajemy przyczyny występujących problemów
    Etap 5. Ustalamy hierarchię ważności przyczyn
    Etap 6. Proponujemy możliwe rozwiązania i ustalamy hierarchię ich ważności
    Podsumowanie
Rozdział 6. Potrzeby organizacji na poziomie wdrażania i doskonalenia
    Posługiwanie się obiektywnymi danymi
    Wykorzystywanie informacji zwrotnych
    Wykorzystywanie wewnętrznych informacji zwrotnych (pochodzących z samej organizacji)
    Badanie atmosfery towarzyszącej uczeniu się w organizacji
    Podsumowanie
Rozdział 7. Potrzeby organizacji na poziomie wprowadzania innowacji
    Ocena fazy rozwoju organizacji
    Analiza siedmiu składników zapewniających sukces organizacji
    Audyt środowiskowy
    Interwencje obejmujące duże systemy
    Podsumowanie
Rozdział 8. Potrzeby grupowe
    Etapy rozwoju zespołu
    Procedura U
    Analiza SWOT
    Informacje zwrotne pochodzące od innych osób
    Kompetencje i umiejętności związane z pracą zespołową
    Podstawowe umiejętności zespołu
    Podsumowanie
Rozdział 9. Potrzeby indywidualne
    "Plan szkoleniowy" TWI
    Struktura kompetencji i analiza stanowiska pracy
    Wykorzystanie informacji zwrotnych
    Samoocena jako rodzaj informacji zwrotnej
    Podsumowanie
Dodatek. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych a program Investors In People
    Podstawowe założenia IIP i związek z IPS
    Przewodnik po IIP
    Procedura oceny IIP
    Studium przypadku: "Biały Dom" - IPS jako proces rozwojowy
Indeks

ISBN:83-88597-25-6, s. 188, wydanie 2001, książka nowa