Narzędzia do chemii, serwisu urządzeń i instalacji, solarów