Jak zamawiać?

Jak zamawiać wybrane towary z oferty System Gaz?

Formularz zamówienia, zapytania, newsletter

I. Zamówienia wybranego artykułu klienci składają za pośrednictwem:
1. Systemu elektronicznej sprzedaży w domienie systemgaz.com.pl
2. Automatu zgłoszeniowego fax. +48 (22) 812-05-03
3. Listownie: System Gaz, Polska 04-549 Warszawa, ul. Korkowa 167
4. Email z załącznikiem oficjalnego zamówienia od Przedsiębiorcy lub Nabywcy.

II. Do realizacji zamówień w e-Sklepie każdy Przedsiębiorca i Nabywca zakłada swoje Konto Klienta.
1.  Utworzenie Konta Klienta, złożenia elektronicznego zamówienia, dopisania się do listy newsletter w e-Sklepie wymagają potwierdzenia elektronicznego, odklikania powiadomienia wysyłanego na email z Konta Klienta.
2. Sposoby składania zapytań: 
- wbudowany formularza w e-Sklepie,
- email: systemgaz@hoga.pl lub automatyka@hoga.pl

System elektronicznej sprzedaży:

1. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a f. System Gaz, której przedmiotem są usługi świadczone przez System Gaz w ramach platformy handlowej w domenach systemgaz.com.pl na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Zawarcie umowy z zarejestrowanym Klientem w systemie elektronicznej sprzedaży f. System Gaz, który nabywa Towary na zasadach opisanych w niniejszego regulaminu następuje w chwili potwierdzenia (odklikania) elektronicznego potwierdzenia zamówienia wysyłanego na adres e-mail podany w chwili Rejestracji.

Wzory pism (pliki w formacie pdf) do pobrania z zakładki Regulamin

Druk zgłoszenia reklamacyjnego
Regulamin sklepu internetowego System Gaz
Druk oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Druk oświadczenia, uwierzytelnienie do zwrotu kwot

admin System Gaz (2017)